Skip to main content
switcher மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை விட்டுச் செல்லுங்கள்

சமர்ப்பிக்கவும்

அலுவலக முகவரி

இல. 1090, சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி,
ராஜகிரிய, இலங்கை

தொலைபேசி

+94 11 360 7295

தொலைநகல் எண்

+94 11 288 5164

மின்னஞ்சல்

info@sdc.gov.lk